Historia

Bild:karlstadhistoria.wordpress.com

Werners Advokatbyrå är Karlstads och Värmlands äldsta byrå. Hösten 1921 startade advokaten Inge Lindholm advokatverksamhet i kontor på Västra Torggatan 5.

Efter en tid tillsammans med advokaten Christian von Sydow drev den sistnämnde från 1926 byrån tillsammans med advokaten Aje Werner, som 1933 ensam övertog verksamheten under namnet Werners Advokatbyrå. År 1961 började sonen Gunnar Werner på byrån, vars verksamhet han övertog 1968 samtidigt som advokaten Svante Du Rietz inträdde som kompanjon. Härefter har byrån haft ett flertal olika medarbetare fram till dagens sammansättning.

Under några år i slutet av 90-talet och fram till 2000 samarbetade byrån med advokatfirman Michelson under det gemensamma namnet Michelson och Werner Advokatbyrå. Byrån hade då kontor förutom i Karlstad också i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Gävle, Borås och Alingsås. Efter att samarbetet avvecklats återtog byrån det gamla namnet, det vill säga Werners Advokatbyrå.

Från 1921 t o m den 31 mars 2010 har byråns besöksadress varit Västra Torggatan 5, men från den 1 april 2010 har vi efter 89 år flyttat till nya moderna och ändamålsenliga lokaler med besöksadressen Järnvägsgatan 6 i Karlstad.

Advokaten Aje Werner, som kom att ge namn åt byrån, berättade i en anekdot om sitt första tingssammanträde när han i september 1926 började sin verksamhet i Karlstad:

Bild:Wikipedia, Långelanda tingshus

” Tingsammanträdet var vid Nordmarks häradsrätt som hade sitt tingställe i en liten ort nära Årjäng vid namn Långelanda, 11 mil från Karlstad. Domstolen sammanträdde i ett gammalt torftigt tingshus. I landsfiskalens och advokaternas gemensamma väntrum fanns två sängar, en överslaf och en underslaf. Båda sängarna var försedda med dubbla madrasser. Då och då kom en nämndeman ut från tingssalen in till väntrummet och drog ur en madrass fram en flaska brännvin och tog sig en sup. Jag frågade förvånad landsfiskalen vad detta skulle betyda. Han svarade lugnt: ”varje nämndeman har alltid med sig var sin flaska och var och en har sin bestämda plats för den i madrasserna och här har jag min också” sa han varpå han drog fram sin flaska. Jag fick genast ett gott intryck av det värmländska rättsväsendets handhavare och ångrade inte att jag flyttat till Värmland”.