Värmlands äldsta Advokatbyrå

Werners Advokatbyrå grundades redan 1921 och är idag Värmlands äldsta byrå. Vi är ett team av jurister med olika kompetensområden som erbjuder hjälp inom olika områden, givetvis tillsammans med ett stort engagemang.

Verksamheten omfattar biträde i rättsliga angelägenheter för såväl företag som privatpersoner som har behov av juridiskt biträde. Vi biträder även rättsprocesser vid allmän domstol, förvaltningsdomstol och inför skiljenämnd.

Välkommen upp till vårt kontor, centralt beläget i Karlstad.

Nyheter

Hitta till oss

Bild: Vägverket.se